Actievoorwaarden

Deze actie loopt tot 12 december 2020. De prijzen worden verloot onder alle deelnemers d.m.v. trekking door een onafhankelijk persoon of een computerprogramma.

De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht en kunnen hun prijs binnen 4 weken ophalen in de winkel. Winnaars stemmen door deel- name in met publicatie van hun naam en/of foto van de overhandiging.

De prijzen zijn niet inwisselbaar. In geval van incorrecte/onvolledige gegevens, misbruik of fraude kan het recht op een prijs vervallen